Biografia Marii Goeppert-Mayer już 4 lipca!

 

 

W dziejach nauki wiele postaci zasługuje na szczególną uwagę ze względu na swój wybitny wkład w rozwój poszczególnych dyscyplin. Jedną z nich jest Maria Goeppert-Mayer, wyjątkowa postać w historii fizyki, której prace miały znaczący wpływ na zrozumienie struktury materii.

Urodzona w 1906 roku w Katowicach profesor Goeppert-Mayer wykazała się niezwykłą determinacją i pasją do nauki, przekraczając liczne bariery stawiane przed kobietami w ówczesnym świecie akademickim. Jej kariera naukowa, choć pełna wyzwań, zaowocowała odkryciami, które przyczyniły się do głębszego poznania atomu i jego składowych.

Książką tą Autor przybliża koleje losu i pracy naukowej Marii Goepert-Mayer. Kobiety, dzięki której mogliśmy inaczej spojrzeć na wnętrze atomu. Kobiety, która swoją wizją i talentem wyprzedzała epokę, w której przyszło jej żyć i działać. Kobiecie tańczącej z atomami.