Tomasz Pospieszny

Fot. Hanna Koenig, 2020.

 

 
Tomasz Pospieszny, profesor UAM doktor habilitowany nauk chemicznych, poznaniak i bibliofil. Biograf Marii Skłodowskiej-Curie.
Na co dzień pracuje w Zakładzie Produktów Bioaktywnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują syntezę, analizę, badania biologiczne i semiempiryczne nowych pochodnych koniugatów steroidowych (kwasów żółciowych oraz steroli) połączonych linkerami łańcuchowymi oraz pierścieniowymi (głównie pierścieniem triazolowym). Poza obszarem chemii produktów naturalnych zajmuje się także historią nauki i wpływem kobiet na rozwój nauk ścisłych.
W 2011 roku pomysłodawca i animator cyklu wykładów, pokazów chemicznych, wystawy oraz zbioru esejów Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie. Kobiety w nauce (UAM, Poznań, 2011). Współorganizator wieczoru artystycznego Maria Skłodowska-Curie i Czesław Miłosz. Podróżni świata i ich prywatne ojczyzny (UAM, Poznań, 2011).
Jest autorem licznych wykładów, artykułów i biografii Marii Skłodowskiej-Curie Nieskalana sławą. Życie i dzieło Marii Skłodowskiej-Curie (Novae Res, 2015), Lise Meitner Zapomniany geniusz. Lise Meitner pierwsza dama fizyki jądrowej (Novae Res, 2016) oraz Ireny Joliot-Curie Radowa księżniczka. Historia Ireny Joliot-Curie (Novae Res, 2017). W połowie 2019 roku  ukazała się jego książka Pasja i geniusz. Kobiety, które zasłużyły na Nagrodę Nobla (Wydawnictwo Po Godzinach, Warszawa 2019). We wrześniu 2020 roku wydał ponownie uzupełnioną i poprawioną biografię Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce (Wydawnictwo Po Godzinach, Warszawa 2020).
W 2017 roku uhonorowany medalem 100-lecia odkrycia radu, przyznawanym instytucjom i osobom szczególnie zasłużonym w promowaniu dzieła Marii Skłodowskiej-Curie przez Towarzystwo Marii Skłodowskiej-Curie w Hołdzie.


W roku 2018 stworzył autorski cykl wykładów akademickich Piękniejsza strona nauki – rola kobiet w tworzeniu chemii i fizyki. Od września tego roku wspólnie z Eweliną Wajs-Baryłą współtworzy program edukacyjny Piękniejsza Strona Nauki.

W październiku 2019 roku otrzymał nagrodę Rady Programowej 23. Warszawskiego Festiwalu Nauki za najlepszy wykład. We wrześniu 2023 roku książka Nowa Alchemia czyli historia radioaktywności otrzymała nominację do Nagrody Złotej Róży 2023, przyznawanej przez Warszawski Festiwal Nauki dla najlepszej książki popularnonaukowej.

Od stycznia 2023 roku pełni funkcję konsultanta naukowego w zakresie historii nauki przy Polskim Towarzystwie Chemicznym.

Od 2022 roku związany jest z Wydawnictwem Sophia, gdzie ukazały się następujące książki:

* Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce – 2. poszerzone wydanie,
* Drogi Józiu. Listy Marii Skłodowskiej-Curie do rodziny w Polsce (wspólnie z Piotrem Chrząstowskim i Eweliną Wajs-Baryłą),
* Nowa Alchemia czyli historia radioaktywności,
* Piotrze, mój Piotrze. Dziennik żałobny Marii Skłodowskiej-Curie / Pierre, mon Pierre. Journal de deuil de Marie Skłodowska-Curie (wspólnie z Eweliną Wajs-Baryłą, po raz pierwszy w formie książkowej; wydanie dwujęzyczne polsko-francuskie),
* Aby ocalić od zapomnienia. Pamiętniki Władysława, Józefa i Marii Skłodowskich (wspólnie z Eweliną Wajs-Baryłą i Piotrem Chrząstowskim),
* Irena Joliot-Curie. Radowa dziedziczka — książka ukazała się pod patronatem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
* Maria Skłodowska-Curie. Zakochana w nauce – 3. poszerzone wydanie we współpracy z Polskim Towarzystwem Chemicznym.