92. rocznica otwarcia Instytutu Radowego w Warszawie